Privacybeleid

Gegevensbescherming en privacy
De vereniging doet er alles aan om de privacy van haar leden te beschermen. In dit beleid leggen we uit wat we met je persoonlijke gegevens doen.

Welke gegevens verzamelen we?
Er zijn verschillende redenen waarom we persoonlijke gegevens verzamelen en vastleggen:

  1. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, geslacht, e-mail en telefoonnummer bewaren we zodat we contact met je kunnen onderhouden.
  2. Voor het kunnen versturen van de factuur registreren we welke tuin je hebt en de oppervlakte van de tuin. Ook bewaren we de betalingsgeschiedenis.
  3. Correspondentie die we met elkaar voeren zoals het aanvragen van bebouwing, het onderhoud van de tuin of het lidmaatschap van een commissie.

Hoe verzamelen we de gegevens?
De gegevens verzamelen we op verschillende manieren:

  • Rechtstreeks via het inschrijfformulier dat je op de website hebt ingevuld of wanneer je dit geeft wanneer wij er op een ander moment om vragen.
  • Voorvloeiend uit de activiteiten die we ondernemen.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
De periode dat we je gegevens bewaren verschilt afhankelijk van het doel en hierbij houden we ons aan de archiefwet.

Met wie delen we je gegevens?
We delen je gegevens met geen andere organisaties tenzij je daar zelf nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.
Je tuinnummer, naam en oppervlakte hangt in het mededelingenkastje op de tuin.

Hoe beschermen we je gegevens?
We willen dat de door ons verzamelde gegevens veilig zijn. De gegevens zijn in te zien door het bestuur. De voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen de gegevens wijzigen. Alle bestuursleden zijn op de hoogte van de inhoud van de AVG wanneer zij persoonsgegevens verzamelen of verwerken.

Meer informatie?
In de volgende wetten is vastgelegd hoe je persoonlijke gegevens gebruikt mogen worden:

  • De wet bescherming persoonsgegevens (WBP) 2001
  • De algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Je kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om meer te weten te komen over soorten persoonlijke gegevens, het gebruik ervan en je rechten, of om een probleem te melden.

Vragen of feedback
Heb je vragen of wil je graag feedback geven, gebruik dan de contactpagina?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *