Bestemmingsplan

Al een aantal jaren is de gemeente bezig met het uitwerken en vaststellen van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente, waar ook ons volkstuinencomplex onder valt. In dat bestemmingsplan zouden de regels rondom de mogelijkheden voor bebouwing iets verruimd worden waardoor wat meer bebouwing per tuin mogelijk moet worden. Omdat het al een tijdje stil was rondom het vaststellingsproces van dit bestemmingsplan zijn in de raadsvergadering van 18 mei jl. hier een aantal vragen over gesteld. De antwoorden op die vragen laten zien dat er nu op wordt aangestuurd dat het bestemmingsplan in december 2021 kan worden vastgesteld, waarna het in het voorjaar van 2022 inwerking kan treden.

We hebben daarom goede hoop dat we in de loop van volgend seizoen de aanvragen voor bebouwing kunnen gaan toetsen aan het nieuwe bestemmingsplan.

ALV

Normaal gesproken houden we ergens halverwege maart onze jaarlijkse algemene leden vergadering. Vanwege de Corona-omstandigheden hebben we deze uit mogen stellen tot na de zomer. We hebben ondertussen afgesproken de vergadering te houden op 27 september. Uiterlijk twee weken hiervoor zullen we jullie de agenda en stukken toesturen.

Tuinuitgifte

Ons complex omvat 80 tuinen. We hebben eind vorig seizoen 12 opzeggingen ontvangen. Een aantal leden heeft hun tuin geruild voor een grotere tuin. Alle vrije tuinen zijn weer uitgegeven. Dit jaar starten er dus 12 nieuwe leden. De nieuwe aanmeldingen komen al weer binnen waardoor we momenteel een wachtlijst hebben waar ca. 20 mensen op staan.

Maatschappelijke stage

Op vrijdag 10 en woensdag 15 mei zijn 8 leerlingen van de Lingeborgh uit Geldermalsen op ons complex geweest voor hun maatschappelijke stage. Samen met enkele leden hebben deze leerlingen diverse klusjes opgepakt. Zo is de heg gesnoeid, zijn alle stenen opgestapeld (waardoor we ook met de groenstrook verder kunnen), is de mest opslag afgedekt, is het onkruid rondom ons verenigingsgebouw verwijderd, is er zand geschept en zijn kapotte en ontbrekende tuinnummerbordjes vervangen.

Groenstrook

Zoals jullie waarschijnlijk is opgevallen is al het groen in onze groenstrook verwijderd en afgevoerd. Met de snoeidag was hier door de grote hoeveelheid bramen bijna niet door heen te komen. Daarom is nu groot materieel ingezet waardoor ook een groot deel van de wortels is verwijderd. Dank aan Henk van Ooijen die dit voor ons geregeld heeft. Binnenkort zal de grond verder geëgaliseerd en zoveel mogelijk van wortels ontdaan worden. Hierna zullen we de opslag met enige regelmaat in bedwang proberen te houden.

Inbraak

Woensdagochtend 15 mei bleek dat ongenode gasten een ruit van ons verenigingsgebouwtje hebben vernield en zich op die manier toegang hebben verschaft tot verenigingsgebouw en pomphok. Daarbij zijn diverse goederen gestolen. Van de koffie en koeken voor de zaterdagochtend tot de compressor die gebruikt wordt om de ringleiding voor de winter leeg te blazen. We schatten de kostenpost op dit moment op zo’n 250 euro.

Mocht je op dinsdagavond of woensdagochtend iets gezien hebben wat hiermee verband kan houden, geef dit dan even door aan iemand van het bestuur.