Maatschappelijke stage

Op vrijdag 10 en woensdag 15 mei zijn 8 leerlingen van de Lingeborgh uit Geldermalsen op ons complex geweest voor hun maatschappelijke stage. Samen met enkele leden hebben deze leerlingen diverse klusjes opgepakt. Zo is de heg gesnoeid, zijn alle stenen opgestapeld (waardoor we ook met de groenstrook verder kunnen), is de mest opslag afgedekt, is het onkruid rondom ons verenigingsgebouw verwijderd, is er zand geschept en zijn kapotte en ontbrekende tuinnummerbordjes vervangen.

Groenstrook

Zoals jullie waarschijnlijk is opgevallen is al het groen in onze groenstrook verwijderd en afgevoerd. Met de snoeidag was hier door de grote hoeveelheid bramen bijna niet door heen te komen. Daarom is nu groot materieel ingezet waardoor ook een groot deel van de wortels is verwijderd. Dank aan Henk van Ooijen die dit voor ons geregeld heeft. Binnenkort zal de grond verder geëgaliseerd en zoveel mogelijk van wortels ontdaan worden. Hierna zullen we de opslag met enige regelmaat in bedwang proberen te houden.

Inbraak

Woensdagochtend 15 mei bleek dat ongenode gasten een ruit van ons verenigingsgebouwtje hebben vernield en zich op die manier toegang hebben verschaft tot verenigingsgebouw en pomphok. Daarbij zijn diverse goederen gestolen. Van de koffie en koeken voor de zaterdagochtend tot de compressor die gebruikt wordt om de ringleiding voor de winter leeg te blazen. We schatten de kostenpost op dit moment op zo’n 250 euro.

Mocht je op dinsdagavond of woensdagochtend iets gezien hebben wat hiermee verband kan houden, geef dit dan even door aan iemand van het bestuur.

Water

Vandaag zijn alle kranen weer geplaatst en is de pomp aangezet. Dank aan Leen en Ab die dit voor ons verzorgd hebben. Je kunt dus weer water tappen uit de kraan bij je tuin.

Let er hierbij op dat je niet onnodig veel water gebruikt. Laat in elk geval geen kranen open staan als je zelf niet op je tuin bent.
Daarnaast is water geven ook iets waar je even over nadenkt. Enkele tips hierbij zijn:

  • Beter ’s ochtends of ’s avonds dan midden overdag.
  • Beter is het om water te gieten op de grond, vlak bij de wortels, dan te sproeien over het hele gewas.
  • Water wat in een ton heeft kunnen opwarmen is beter dan koud water direct uit de kraan.

Hieronder nog een plaatje met een water-geef-stroomschema. Ook als je al jaren tuiniert kan je hier misschien nog tips uit halen.

Water-geven2-1024x722

Maatschappelijke stage

Bij ons is de vraag binnengekomen van de Lingeborch of wij leerlingen een maatschappelijke stage kunnen bieden. Tijdens de maatschappelijke stage verrichten leerlingen vrijwilligerswerk onder verantwoordelijkheid van de school. Aangezien we ons hier graag voor inzetten hebben we een aantal klussen verzameld en onder begeleiding van Gerard zullen binnenkort 8 leerlingen hun handen uit de mouwen steken op ons complex.

ALV

Algemeen
Alle tijdens de ALV vastgestelde stukken inclusief achtergrond informatie en het verslag zijn beschikbaar via de website onder het menu Leden.

Het bestuur in 2019
Op de Algemene Leden Vergadering van 11 maart jl. heeft Gerard van Kessel zijn functie als voorzitter neergelegd. Tijdens de ALV is er aandacht geschonken aan de 12 jaar die zijn voorzitterschap heeft geduurd. Gerard wilde zich graag binnen het bestuur in blijven zetten en heeft zich daarom kandidaat gesteld als algemeen bestuurslid. De vergadering heeft hem in deze functie weer voor drie jaar benoemd. Daarnaast heeft de vergadering besloten het voorzitterschap te beleggen bij Cees van Strien. De functie van penningmeester die daardoor vrij kwam is binnen het bestuur belegd bij Gerard de Laak. De overige bestuursfuncties blijven ongewijzigd.

Visie
Op de ALV hebben we de visie van de vereniging gepresenteerd. De visie is het resultaat van een brainstorm binnen het bestuur op basis van een advies vanuit de themabijeenkomst rondom het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. De visie is hier te vinden.

Huishoudelijk reglement
Tijdens de ALV zijn wijzigingen op het huishoudelijk reglement vastgesteld. De wijzigingen zijn gebaseerd op de gesprekken rondom het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, de verwaarlozing van tuinen en klachten over tomatenkasjes. Het betreft de artikelen 2, 5, 8, 20, 23, 25 en 28. Het nieuwe huishoudelijk reglement is te vinden op de website onder Statuten en HHR. Mocht je vragen hebben hierover, schroom dan niet om ze te stellen.

Een van de vragen die we onszelf gesteld hebben tijdens deze bestuursvergadering is of we de regels rondom tomatenkasjes nu wel juist in het huishoudelijk reglement hebben zitten. Hier zijn tijdens de ALV opmerkingen over gemaakt die naar ons idee aanleiding zijn, toch nog eens goed naar de regels te kijken. Dit willen we doen op het moment dat het nieuwe bestemmingsplan (en daarmee de regels die de gemeente ons oplegt rondom bebouwing op de tuin) is vastgesteld en duidelijk is hoe dit zijn weerslag krijgt in ons huurcontract. Dit zal in de loop van het jaar gebeuren. Tot die tijd gelden de huidige regels (maximale hoogte: 175 cm en minimaal 100 cm uit de grens met andere tuinen). We zullen hier niet heel strikt op handhaven, alleen als er gegronde klachten zijn van andere tuinders.

Uitbreiding tuincommissie
Naar aanleiding van het onderwerp verwaarlozing van tuinen hebben we besloten Hans van Putten toe te voegen aan de tuincommissie. Als op enig moment (bijv. tijdens tuinschouw) verwaarlozing van een tuin wordt geconstateerd zal Hans in eerste instantie het betreffende lid benaderen om tot een oplossing te komen. Geeft dit niet het gewenste resultaat dan zal vanuit het bestuur de procedure (zie artikel 27 HHR) verder in gang gezet worden.

Huurverhoging
Het voorstel voor huurverhoging is aangenomen. Dit betekent dat met ingang van komend jaar de huurprijs wordt verhoogd naar 33 cent per vierkante meter. In 2021 zal deze nog iets verder omhoog gaan naar 35 cent per vierkante meter.

Snoeidag 30 maart

Op zaterdag 30 maart hebben zo’n 15 leden gehoor gegeven aan de oproep om te komen helpen snoeien. Een aantal leden heeft aangegeven andere verplichtingen te hebben die dag, maar van het grootste deel van de leden hebben we jammer genoeg niets vernomen. Hierdoor en doordat de groenstrook steeds meer wordt overwoekerd door bramen hebben we besloten tot een andere aanpak. Met de vrijwilligers zijn de bomen geknot en is tussen de knotbomen en aan weerszijden van het gaas het opschot verwijderd.
De volgende stap is dat we een grondwerker inhuren die voor ons de rest van de groenstrook egaliseert en daarbij bramen en ander opschot, inclusief wortels, zoveel mogelijk verwijderd. Hopelijk geeft dat een basis om in de toekomst met minder moeite de groenstrook in toom te houden.