ALV 2018

Beste leden,

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Klepel. De ledenvergadering wordt gehouden op:
Maandag 12 maart om 20.00 uur in Ons Huis, Herman Kuykstraat 11.

Onder de ledenpagina’s vindt u de de agenda, het verslag van de ALV van 2017, het financieel jaarverslag, het jaarverslag en een voorstel voor een wijziging van het HHR.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Het gebruik van champignonmest

Op de ledenvergadering heb ik mijn visie gegeven over het gebruik van champignonmest op de moestuin en dit toegespitst op het fosfaatgehalte in de mest. Hier nog een overzicht van mijn verhaal:

De grondkwaliteit wordt bepaald door 3 aspecten

  • Fysisch, wat voor soort grond, is met name bepalend voor de water doorlaatbaarheid.
  • Chemisch, welke elementen komen voor. Denk aan stikstof kalium fosfor calcium en diverse mineralen. Ook de zuurgraad (PH) is van belang
  • Biologisch, het leven in de grond bevat nuttige organismen voor onze gewassen maar ook organismen die vele plagen kunnen veroorzaken zoals aardappelmoeheid.

Voor het bebouwen van onze gewassen hebben we bouwstoffen nodig. De belangrijkste zijn koolzuur en water. Hiermee kunnen oa suikers en vetzuren worden aangemaakt. Daarnaast hebben de gewassen ook nog stikstof, fosfor en zwavel nodig om eiwitten, DNA en vitaminen te kunnen maken. Dit zijn ingewikkelde biochemische processen die voornamelijk kunnen verlopen onder invloed van licht en vele verschillende enzymen. Voor de werking van deze enzymen zijn weer diverse sporenelementen nodig die dus ook in de bodem horen te zitten. De bekendste hiervan zijn magnesium, ijzer, koper, mangaan, borium en zink. Daarnaast zijn kalium en calcium erg belangrijk omdat deze elementen oa zorgen voor het transport door de plant van wortel naar blad en visa versa.

Door te oogsten onttrekken we deze stoffen dus uit te grond en zal er na verloop van tijd een tekort op treden van een of meer van genoemde stoffen. Dit kan worden opgelost door het toevoegen van kunstmest, organische mest, groenbemesting of champignonmest.

Champignonmest bevat veel noodzakelijke grondstoffen (chemisch) en heeft ook nog eens een gunstige PH voor de meest verbouwde gewassen. Daarnaast is het een uitstekende bodemverbeteraar voor onze kleigrond (fysisch) waardoor de grond los van structuur wordt met als gevolg een goede waterdoorlaatbaarheid. De mest is behandeld bij 80 °C en bevat dus geen schadelijke organismen meer. Dus ook biologisch is deze mest prima te gebruiken.

Op grond van deze argumenten is m.i. champignonmest zeker aan te bevelen. Maar elk voordeel heb zijn nadeel, ook na de dood van Johan. Er kan namelijk ook sprake zijn van overbemesting. De boeren zijn daarom gebonden aan allerlei bemestingsregels. Zo ook voor champignonmest wat na 2006 ook onder het mestbeleid valt, zie de geschiedenis hiervoor op de volgende website: http://www.agrologistiek.nl/?id=100&grp=10. Zo mogen ze maximaal 200 kg per hectare fosfaat gebruiken. Meestal wordt nog veel minder geadviseerd, dit heeft te maken met omstandigheden zoals PH en fysische samenstelling van de grond. Voor deze 200 kg fosfaat is ongeveer 100 m3 champignonmest nodig. Dit betekent dus dat je 1 m3 mest mag gebruiken voor 100 m2 tuin. De meesten van ons bemesten 1 x per 2 jaar met champignonmest. Dan zou je dus voor een tuin van 100m2 twee kuub mest op mogen brengen. Maar wij zijn geen boeren en dus gelden voor ons deze regels niet. Wij hoeven alleen aan de vervoersregels van de mest te voldoen. Maar zijn we dan wel goed bezig? Wat kan er gebeuren als we teveel fosfaat gebruiken?

Ten eerst belasten we het milieu. De fosfaat wordt grotendeel uitgespoeld en komt uiteindelijk in het oppervlakte water (voor ons de Linge) terecht. Gevolg: overdaad aan algengroei. Om dit te voorkomen hebben we bijvoorbeeld onze wasmiddelen fosfaatvrij gemaakt en is er een mestbeleid voor de boeren.

Het tweede punt heeft te maken met de fosfaat die niet wordt uitgespoeld en dus in onze grond achter blijft. Want of de fosfaat uitgespoeld wordt heeft te maken met de PH en de hoeveelheid mineralen en is dus moeilijk te voorspellen. Als we steeds weer fosfaat op onze tuin blijven brengen kan de fosfaathoeveelheid dus steeds verder toenemen. Uit de praktijk blijkt dat fosfaat zich ook kan binden aan de sporenelementen die nodig zijn voor een gezonde groei van onze gewassen. In aanwezigheid van te veel fosfaat zullen deze aanwezige sporenelementen dus niet meer beschikbaar zijn voor de planten. Dit gevolg zal pas jaren later merkbaar zijn. Wees hiervoor dus op je hoede.

Mijn advies is daarom: gebruik champignonmest met mate, bij voorkeur 1 x per twee jaar 2m3/100m2 en laat bij twijfel je grond analyseren op fosfaatgehalte of je niet te hoog zit.

Koffieochtend

12 maart zijn we weer begonnen met onze wekelijkse koffieochtend op zaterdag.Er hebben zich naast de bestuursleden weer enkele vrijwilligers gemeld om bij toerbeurt een koffieochtend te verzorgen. Meer vrijwilligers zijn natuurlijk altijd welkom.De koffie staat in ieder geval klaar op iedere zaterdagochtend tussen 10.00 en 11.00. Alle leden (inclusief familie) zijn dan van harte welkom in het clubgebouw.

Nieuw bestemmingsplan

In de loop van dit jaar wordt het bestemmingsplan van een deel van Geldermalsen waarop ons moestuincomplex zich bevindt herzien. Dit kan consequenties hebben voor de te bebouwen regels die wij nu moeten hanteren. Deze regels dateren nog uit begin jaren negentig maar ondertussen zijn vele bouwregels binnen de bebouwde kom versoepeld. Door de gemeente zijn we uitgenodigd hierover overleg met hun te plegen. Uiteraard maken we hier graag gebruik van en hopelijk kunnen we dan voor volgend jaar met nieuwe regels voor bebouwingen voor de tuinen komen.

Zonnebloemwedstrijd

Ook dit jaar gaan we weer een competitie aan om de hoogste zonnebloem. In

het najaar zal een deskundige jury de zonnebloemen opmeten en voor de drie

hoogste bloemen zal een prijs worden toegekend van resp 15, 10 en 5 euro.

Spelregels: De zonnebloem moet op de volkstuin worden geteeld. Slechts 1 zonnebloem per lid dingt mee naar de prijs. Prijsbepalend is de hoogte van de zonnebloem.

Bestrijdingsmiddel tegen het koolwitje

Twee leerlingen uit 6 gymnasium van het Christelijk Lyceum Veenendaal hebben als profielwerkstuk een onderzoek gedaan dat de volkstuinbezitters wellicht interesseert:

“We hebben getest welke plantenextracten te gebruiken zijn als biologisch bestrijdingsmiddel tegen rupsen van het groot koolwitje. Het blijkt dat wanneer je ‘thee’ maakt van gesnipperde bladeren van munt of absintalsum en dit extract over de koolbladeren spuit, dat dan de koolwitje-rupsen het blad niet meer vinden of lusten. Het zou ook een goede oplossing kunnen zijn om muntplanten of absintalsem tussen de koolplanten te planten, omdat deze geur de rupsen al afstoot. We hebben ook andere planten getest, zoals knoflook, salie en afrikaantjes, maar deze hadden geen invloed op de rupsen.

Met groet, Bastiaan Drost en Thom Vonder”

Een beetje bewerkt door Jos Geldof. Gevonden in ‘Landleven‘, 20e jaargang nummer 4

BBQ

De bbq hebben we voor dit jaar wat later in het seizoen gepland omdat we dan ook meer van onze eigen gewassen in het menu kunnen verwerken. Rekeninghoudend met de schoolvakanties komen we dan uit op zaterdag 27 augustus. De kosten zullen vergelijkbaar zijn met vorig jaar. Een uitnodiging en mogelijkheid tot inschrijven volgen nog.

Nieuwe leden

Voor het komende seizoen hebben we 7 nieuwe leden. Een aantal hebben zich al voorgesteld op de ALV. Hier nog een overzicht.

Dhr C.D. van Oooijen          tuin nr 3

Mw. N. van Valburg             tuin nr 7

Mw F. Ebbers                                    tuin nr 9

Dhr G. de Laak                      tuin nr 23A

Dhr. W. van Arkel                tuin nr 24A

Dhr, M.F. van Arkel              tuin nr 24

Dhr. M. Verhoeven               tuin nr. 35

Tijdens de ALV werd de vraag gesteld of het mogelijk was een cursus te regelen voor de nieuwe leden over het tuinieren op ons complex. Vragen als wat kan er allemaal geteeld worden, hoe maak je een goed teeltplan, hoe zit het met bemesting of een nadere toelichting op de huisregels kunnen daarbij aan bod komen. Alle ander vragen kunnen daarbij natuurlijk ook aan bod komen.

Deze cursus wil ik zelf gaan geven op 23 april vanaf 9.30. Geïnteresseerden kunnen zich bij mij melden (tel 06-15200041 of per mail). Uiteraard is het mogelijk een andere afspraak te maken voor je vragen. Ook oudere leden zijn van harte welkom.

Parkeren 15 mei

Op 15 mei, de dag na Hemelvaart, zal er een kraantje komen om de sleuven te graven voor de betonnen banden aan de parkeerplaats. Daar deze kraan veel ruimte nodig heeft tijdens deze werkzaamheden is deze dag het terrein niet toegankelijk voor auto’s. Parkeren dient dan buiten het terrein te gebeuren. Voor fietsers en voetgangers is het terrein wel te betreden maar men dient wel alert te zijn voor genoemde werkzaamheden. Veiligheid staat voorop. Aan het einde van deze dag zal er zand gestort worden en zaterdag 16 mei zal er begonnen worden met het straatwerk. Het terrein is dan weer, zei het beperkt, toegankelijk.