Bestemmingsplan

Al een aantal jaren is de gemeente bezig met het uitwerken en vaststellen van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente, waar ook ons volkstuinencomplex onder valt. In dat bestemmingsplan zouden de regels rondom de mogelijkheden voor bebouwing iets verruimd worden waardoor wat meer bebouwing per tuin mogelijk moet worden. Omdat het al een tijdje stil was rondom het vaststellingsproces van dit bestemmingsplan zijn in de raadsvergadering van 18 mei jl. hier een aantal vragen over gesteld. De antwoorden op die vragen laten zien dat er nu op wordt aangestuurd dat het bestemmingsplan in december 2021 kan worden vastgesteld, waarna het in het voorjaar van 2022 inwerking kan treden.

We hebben daarom goede hoop dat we in de loop van volgend seizoen de aanvragen voor bebouwing kunnen gaan toetsen aan het nieuwe bestemmingsplan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *