ALV

Algemeen
Alle tijdens de ALV vastgestelde stukken inclusief achtergrond informatie en het verslag zijn beschikbaar via de website onder het menu Leden.

Het bestuur in 2019
Op de Algemene Leden Vergadering van 11 maart jl. heeft Gerard van Kessel zijn functie als voorzitter neergelegd. Tijdens de ALV is er aandacht geschonken aan de 12 jaar die zijn voorzitterschap heeft geduurd. Gerard wilde zich graag binnen het bestuur in blijven zetten en heeft zich daarom kandidaat gesteld als algemeen bestuurslid. De vergadering heeft hem in deze functie weer voor drie jaar benoemd. Daarnaast heeft de vergadering besloten het voorzitterschap te beleggen bij Cees van Strien. De functie van penningmeester die daardoor vrij kwam is binnen het bestuur belegd bij Gerard de Laak. De overige bestuursfuncties blijven ongewijzigd.

Visie
Op de ALV hebben we de visie van de vereniging gepresenteerd. De visie is het resultaat van een brainstorm binnen het bestuur op basis van een advies vanuit de themabijeenkomst rondom het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. De visie is hier te vinden.

Huishoudelijk reglement
Tijdens de ALV zijn wijzigingen op het huishoudelijk reglement vastgesteld. De wijzigingen zijn gebaseerd op de gesprekken rondom het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, de verwaarlozing van tuinen en klachten over tomatenkasjes. Het betreft de artikelen 2, 5, 8, 20, 23, 25 en 28. Het nieuwe huishoudelijk reglement is te vinden op de website onder Statuten en HHR. Mocht je vragen hebben hierover, schroom dan niet om ze te stellen.

Een van de vragen die we onszelf gesteld hebben tijdens deze bestuursvergadering is of we de regels rondom tomatenkasjes nu wel juist in het huishoudelijk reglement hebben zitten. Hier zijn tijdens de ALV opmerkingen over gemaakt die naar ons idee aanleiding zijn, toch nog eens goed naar de regels te kijken. Dit willen we doen op het moment dat het nieuwe bestemmingsplan (en daarmee de regels die de gemeente ons oplegt rondom bebouwing op de tuin) is vastgesteld en duidelijk is hoe dit zijn weerslag krijgt in ons huurcontract. Dit zal in de loop van het jaar gebeuren. Tot die tijd gelden de huidige regels (maximale hoogte: 175 cm en minimaal 100 cm uit de grens met andere tuinen). We zullen hier niet heel strikt op handhaven, alleen als er gegronde klachten zijn van andere tuinders.

Uitbreiding tuincommissie
Naar aanleiding van het onderwerp verwaarlozing van tuinen hebben we besloten Hans van Putten toe te voegen aan de tuincommissie. Als op enig moment (bijv. tijdens tuinschouw) verwaarlozing van een tuin wordt geconstateerd zal Hans in eerste instantie het betreffende lid benaderen om tot een oplossing te komen. Geeft dit niet het gewenste resultaat dan zal vanuit het bestuur de procedure (zie artikel 27 HHR) verder in gang gezet worden.

Huurverhoging
Het voorstel voor huurverhoging is aangenomen. Dit betekent dat met ingang van komend jaar de huurprijs wordt verhoogd naar 33 cent per vierkante meter. In 2021 zal deze nog iets verder omhoog gaan naar 35 cent per vierkante meter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *