Het gebruik van champignonmest

Op de ledenvergadering heb ik mijn visie gegeven over het gebruik van champignonmest op de moestuin en dit toegespitst op het fosfaatgehalte in de mest. Hier nog een overzicht van mijn verhaal:

De grondkwaliteit wordt bepaald door 3 aspecten

  • Fysisch, wat voor soort grond, is met name bepalend voor de water doorlaatbaarheid.
  • Chemisch, welke elementen komen voor. Denk aan stikstof kalium fosfor calcium en diverse mineralen. Ook de zuurgraad (PH) is van belang
  • Biologisch, het leven in de grond bevat nuttige organismen voor onze gewassen maar ook organismen die vele plagen kunnen veroorzaken zoals aardappelmoeheid.

Voor het bebouwen van onze gewassen hebben we bouwstoffen nodig. De belangrijkste zijn koolzuur en water. Hiermee kunnen oa suikers en vetzuren worden aangemaakt. Daarnaast hebben de gewassen ook nog stikstof, fosfor en zwavel nodig om eiwitten, DNA en vitaminen te kunnen maken. Dit zijn ingewikkelde biochemische processen die voornamelijk kunnen verlopen onder invloed van licht en vele verschillende enzymen. Voor de werking van deze enzymen zijn weer diverse sporenelementen nodig die dus ook in de bodem horen te zitten. De bekendste hiervan zijn magnesium, ijzer, koper, mangaan, borium en zink. Daarnaast zijn kalium en calcium erg belangrijk omdat deze elementen oa zorgen voor het transport door de plant van wortel naar blad en visa versa.

Door te oogsten onttrekken we deze stoffen dus uit te grond en zal er na verloop van tijd een tekort op treden van een of meer van genoemde stoffen. Dit kan worden opgelost door het toevoegen van kunstmest, organische mest, groenbemesting of champignonmest.

Champignonmest bevat veel noodzakelijke grondstoffen (chemisch) en heeft ook nog eens een gunstige PH voor de meest verbouwde gewassen. Daarnaast is het een uitstekende bodemverbeteraar voor onze kleigrond (fysisch) waardoor de grond los van structuur wordt met als gevolg een goede waterdoorlaatbaarheid. De mest is behandeld bij 80 °C en bevat dus geen schadelijke organismen meer. Dus ook biologisch is deze mest prima te gebruiken.

Op grond van deze argumenten is m.i. champignonmest zeker aan te bevelen. Maar elk voordeel heb zijn nadeel, ook na de dood van Johan. Er kan namelijk ook sprake zijn van overbemesting. De boeren zijn daarom gebonden aan allerlei bemestingsregels. Zo ook voor champignonmest wat na 2006 ook onder het mestbeleid valt, zie de geschiedenis hiervoor op de volgende website: http://www.agrologistiek.nl/?id=100&grp=10. Zo mogen ze maximaal 200 kg per hectare fosfaat gebruiken. Meestal wordt nog veel minder geadviseerd, dit heeft te maken met omstandigheden zoals PH en fysische samenstelling van de grond. Voor deze 200 kg fosfaat is ongeveer 100 m3 champignonmest nodig. Dit betekent dus dat je 1 m3 mest mag gebruiken voor 100 m2 tuin. De meesten van ons bemesten 1 x per 2 jaar met champignonmest. Dan zou je dus voor een tuin van 100m2 twee kuub mest op mogen brengen. Maar wij zijn geen boeren en dus gelden voor ons deze regels niet. Wij hoeven alleen aan de vervoersregels van de mest te voldoen. Maar zijn we dan wel goed bezig? Wat kan er gebeuren als we teveel fosfaat gebruiken?

Ten eerst belasten we het milieu. De fosfaat wordt grotendeel uitgespoeld en komt uiteindelijk in het oppervlakte water (voor ons de Linge) terecht. Gevolg: overdaad aan algengroei. Om dit te voorkomen hebben we bijvoorbeeld onze wasmiddelen fosfaatvrij gemaakt en is er een mestbeleid voor de boeren.

Het tweede punt heeft te maken met de fosfaat die niet wordt uitgespoeld en dus in onze grond achter blijft. Want of de fosfaat uitgespoeld wordt heeft te maken met de PH en de hoeveelheid mineralen en is dus moeilijk te voorspellen. Als we steeds weer fosfaat op onze tuin blijven brengen kan de fosfaathoeveelheid dus steeds verder toenemen. Uit de praktijk blijkt dat fosfaat zich ook kan binden aan de sporenelementen die nodig zijn voor een gezonde groei van onze gewassen. In aanwezigheid van te veel fosfaat zullen deze aanwezige sporenelementen dus niet meer beschikbaar zijn voor de planten. Dit gevolg zal pas jaren later merkbaar zijn. Wees hiervoor dus op je hoede.

Mijn advies is daarom: gebruik champignonmest met mate, bij voorkeur 1 x per twee jaar 2m3/100m2 en laat bij twijfel je grond analyseren op fosfaatgehalte of je niet te hoog zit.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *